วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัดภูกำพร้า

วัดภูกำพร้าเมื่อ พ.ศ. 2508  พระอาจารย์บุญมาจำพรรษาที่วัดภูกำพร้าประมาณ  3  ปี  ต่อมาหลวงพ่อสมาน  ได้มา
จำพรรษาที่วัดภูกำพร้าประมาณ  2 ปี่  หลังจากนั้นได้ปล่อยล้างมา

                 พ.ศ. 2518  มีพระสงฆ์ได้มาสกัดหินและตกแต่งรอยพระพุทธบาทให้สวยงาม
พ.ศ.2524  หลวงปู่คำน้อยได้มาจำพรรษา  จนถึงปี   พ.ศ.  2543  หลวงปู่คำน้อยได้มรณภาพ  โดย

สังขารไม่เน่สเปื่อยและได้บรรจุในโรงแก้ว  วัดภูกำพร้ามาจนถึงปัจจุบันและได้บรูณะรอยพระพุทธบาทและได้ก่อเจดีย์  พระธาตู    1 ความคิดเห็น: